Tương lai thay đổi từ câu chuyện của bạn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 Từ 15 tháng 10 ~ 18 tháng 11 | Hãy tham gia. Hoạch định chính sách phù hợp với bạn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc điều tra nhằm mục đích nắm bắt được về quy mô nhà ở và số lượng tất cả những người trong nước-nước ngoài hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, cuộc tổng điều tra này hiện đang được tiến hành tại hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới.
Những người nước ngoài hiện đang cư trú trên 3 tháng ở Hàn Quốc có nghĩa vụ trả lời một cách trung thực vào Bản tổng điều tra dân số và nhà ở này, nội dung trả lời sẽ được bảo mật tuyệt đối theo Luật cũng như sẽ chỉ được sử dụng với mục đích lập biểu thống kê dân số và nhà ở.

Cách thức tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở

Có thể tham gia trả lời tổng điều tra dân số và nhà ở qua internet.(Từ 15 tháng 10 ~ 18 tháng 11)
(Ngôn ngữ hỗ trợ điều tra qua internet: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Campuchia)

  • Có thể tham gia trả lời bằng mã số tham gia đã được ghi trong tờ hướng dẫn gửi tới từng hộ gia đình.
  • Nếu bấm vào chữ ‘Tham gia’ ở bên dưới để chuyển tới trang web điều tra qua internet.។
  • Có thể tham gia bằng cả điện thoại di động thông qua mã số QR có ghi trong tờ hướng dẫn.

※ Những người không tiện tham gia trả lời qua internet, từ ngày 1 tháng 11 có thể trả lời trên Bản điều tra giấy đã được dịch sang tiếng nước ngoài khi điều tra viên tới tận nhà hỗ trợ.
(Ngôn ngữ hỗ trợ điều tra tại nhà: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Campuchia, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Mông Cổ, tiếng Nhật)

SCROLL DOWN